Oppivan käyttäjän sisäinen voimantunne

mainos

Oppivan käyttäjän sisäinen voimantunne

Tässä on esitetty kaikki ympäristöpsykologiset tekijät, jotka kaikissa ihmisissä haluaisimme esiintyvän:

  • Nämä tekijät auttavat aina:

 

SISÄINEN VOIMANTUNNE

(empowerment, voimaantuminen)

VAPAUS VASTUU ARVOSTUS LUOTTAMUS

Vapaehtoisuus

Oma kontrolli

Valinnanvapaus

Itsenäisyys

Sopiva

Toimintavapaus

PitkäjänteisyysKriittisyysHalu menestyä

Yrittäminen

Tarpeellisuuden kokeminen

Yhteisoppiminen

Aktiivisuus

Halu oppia

Rohkeus kokeilla

Tukeminen

Todellinen vastuu

KunnioitusEnergiaKokemus MolemminpuolisuusKuva opettajan työstäTyytyväisyys

Innostuneisuus

Minäkuva

Itseluottamus

Omat kyvyt

Luovuus

Ammatillinen itsetunto

KONTEKSTI ILMAPIIRI MYÖNTEISYYS
JoustavuusAutenttisuusYhteiskunnallisuus

Kulttuuriympäristö

Sosiaalisuus

Mahdollistaminen

Tasa-arvoisuus

Vuorovaikutus

Kollegiaalisuus

KeskustelukulttuuriTervetulleeksi kokeminenKannustavuus

Ennakkoluulottomuus

Merkityksellisyys

Vaihtelu/virkistys

Oman roolin löytyminen

Avoimuus

Turvallisuus

OppilaskeskeisyysEettisyysSopeutuminen

Hyväksyntä

mainos...
...Jatkuu

Onnistuminen

Luontevuus

Positiivinen lataus

  • Hankkiutumaan aina uudelleen ja uudelleen Minttu-yhteisön toimintaan.

  • Vähentää syrjäytymistä ja antaa aiheita tekemiselle.

  • Parantaa omia mahdollisuuksia;

  • Oppivan käyttäjän rooli

  • Olemaan merkityksellinen Minttu-yhteisössä.

  • Välittämään toisesta ihmisestä.

  • Lukemaan ja oppimaan!

mainos